Sanctiebeleid en boetes

Vernieuwing Sancties en Administratiekosten

Toelichting:Vanaf het seizoen 2012-2013 zal er in de Regio Oost zullen er op een nieuwe manier Sancties en Administratiekosten worden opgelegd.
Lees hieronder de verder toelichting en de nieuwe lijst.

geldWaarom een lijst van sancties en administratiekosten?
Hoewel de Nevobo streeft naar het verminderen van de regelgeving, zullen reglementen altijd nodig blijven om een eerlijke competitie te kunnen organiseren. En daar waar regels gelden, dient ook gecontroleerd te worden. De Nevobo heeft ervoor gekozen om in het hele land een gelijke lijst van sancties en administratiekosten te hanteren. Door 1 lijst te gebruiken en deze goed te communiceren hoopt de Nevobo duidelijkheid te geven over de reden en soort van de maatregelen.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen een sanctie en administratiekosten ?
Een sanctie wordt opgelegd wanneer er sprake is van een overtreding, bewust of onbewust. Er is sprake van een overtreding wanneer de reglementen niet worden nageleefd. Administratiekosten worden in rekening gebracht indien een actie voor de medewerkers of vrijwilligers van de Nevobo extra werk oplevert. Voorbeeld: het terugtrekken van een team kost de competitieplanner erg veel werk, omdat dit van invloed is op de planning.
Waarom wordt het één zwaarder gestraft dan het ander?
Bij het vaststellen van de hoogte van de bedragen is gekeken naar de overlast die wordt veroorzaakt. Voorbeeld: een scheidsrechter die niet opkomt veroorzaakt erg veel hinder voor de teams, waardoor zelfs het doorgaan van de wedstrijd niet meer zeker is. De sanctie die hiervoor is vastgesteld is dan ook een hoog bedrag. Het niet invullen van een wedstrijdcode op het formulier is voor de teams zelf niet hinderlijk. Voor de controleurs is dit echter wel hinderlijk, aangezien zij de wedstrijd dan uit de hele lijst van wedstrijden moeten opzoeken in het systeem. Er geldt dus wel een sanctie voor, maar het bedrag is minder hoog. (NB: deze is op de lijst terug te vinden onder Onjuist of onvolledig invullen wedstrijdformulier”)

Waarom is er een uitsplitsing gemaakt naar verantwoordelijkheden?
In het nieuwe overzicht is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheden uit te splitsen. De vereniging kan dit communiceren richting de leden, zodat iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. Indien gewenst kan de vereniging ervoor kiezen om de sanctie of administratiekosten door te belasten aan de betreffende persoon dan wel het betreffende team.

Hoe is te zien waarvoor de sanctie of administratiekosten in rekening worden gebracht?
Regelmatig wordt naar de verenigingen een overzicht verzonden waarop per sanctie staat uitgesplitst wat er misgegaan is. Daarbij staat ook een verwijzing naar het bijbehorende wedstrijdreglement. Het eerder genoemde voorbeeld van het niet invullen van een wedstrijdcode zal dus als volgt in dit overzicht staan: WR 3.1.11.15c: onjuiste wedstrijdcode op form. Het bestuur van de vereniging kan zo tijdig ingrijpen of bijsturen.

Nieuwe lijst van Sancties en Administratiekosten
Administratiekosten 1e keer 2e keer 3e keer
Onjuist of geen lidmaatschap € 10,00 Speler ingedeeld in verkeerde team € 10,00
Administratiekosten wedstrijdwijziging € 10,00
Administratiekosten overname speelniveau € 100,00
Terugtrekken team na 1 juli 1/2 teamgeld
Terugtrekken team na 1 september heel teamgeld

Verantwoordelijkheid van de spelende teams
Wijzigen wedstrijd zonder toestemming, met informeren scheidsrechter en tegenstander € 25,00
Wijzigen wedstrijd zonder toestemming, zonder informeren scheidsrechter en tegenstander € 50,00
Afmelden binnen 10 dagen voor speeldatum € 50,00 € 100,00
Team niet opgekomen € 50,00 € 100,00
Team niet tijdig speelklaar € 5,00
Ongerechtigde speler € 50,00 € 100,00
Onjuist of onvolledig invullen wedstrijdformulier € 5,00 € 10,00
Onjuiste of geen relatiecode ingevuld op het wedstrijdformulier € 5,00
Scheidsrechterbeoordeling niet (tijdig) ingevoerd € 5,00 € 10,00
Geen geldige spelerskaart van speler of teamofficial aanwezig € 5,00 € 10,00

Verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding 
Veld niet tijdig speelklaar € 5,00
Wedstrijdformulier niet (tijdig) beschikbaar € 5,00
Wedstrijdformulier niet (tijdig) opgestuurd € 5,00 € 10,00
Teller niet (tijdig) aanwezig € 10,00
Lijnrechter niet (tijdig) aanwezig € 5,00
Uitslag niet tijdig ingevoerd € 5,00 € 10,00

Verantwoordelijkheid van de scheidsrechter
Official zonder juiste licentie € 10,00 € 20,00 € 30,00
Official niet (tijdig) aanwezig € 50,00 € 100,00 € 150,00
Beschikbaarheidformulier official niet (tijdig) binnen € 5,00
Onjuiste of geen relatiecode scheidsrechter € 5,00
Onjuiste of geen naam scheidsrechter € 10,00

Verantwoordelijkheid van de vereniging
Niet tijdig aanleveren informatie € 5,00
NB: een overzicht van opgelegde sancties/administratiekosten wordt regelmatig aan de verenigingen verzonden. In dit overzicht wordt specifiek aangegeven wat er niet goed gegaan is, met een verwijzing naar het  bijbehorende wedstrijdreglement. Hierdoor kan het bestuur van de vereniging tijdig ingrijpen of bijsturen. Zie ook de bijbehorende toelichting.