Contributie/opzeggen

Contributie seizoen 2019-2020

Het volleybalseizoen loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

  Jaarbedragen Kwartaalbedragen
  Verenigings-contributie Nevobo bijdrage Totale kosten Verenigings-contributie Nevobo bijdrage Totale kosten
Categorie leden
Senioren 2x trainen

266,00

75,00 341,00 66,50 18,75 85,25
Senioren 1x trainen

223,00

75,00 298,00 55,75 18,75

74,50

Senioren 0x trainen

134,00

75,00 209,00 33,50 18,75

52,25

Recreanten

146,00

2,00 148,00 36,50 0,50

37,00

Jeugd A/B/C 2x trainen

189,00

55,00

244,00

47,25

13,75

61,00

Jeugd A/B/C 1x trainen

157,00

55,00

212,00

39,25

13,75

53,00

Mini’s

128,00

30,00 158,00 32,00

7,50

39,50

Niet-spelend

13,00 0,00 13,00 3,25 0,00

3,25

Vanaf 18 jaar en voor dames 1 geldt de seniorencontributie. Bij betaling per acceptgirokaart wordt € 10,00 per volleybalseizoen aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij de jeugd en mini’s mogen de kinderen twee keer gratis meetrainen.

Bij de aanmelding – ook na tijdelijke afmelding – en bij aanvraag kopie-spelerskaart wordt € 5,00 kosten in rekening gebracht.

Bondscontributie (Nevobo)

Naast de verenigingscontributie is voor ieder lid een afdracht (contributie) aan de landelijke volleybalbond Nevobo vereist. De volleybalbond hanteert een basisbedrag van € 12,50 voor elk lid, ongeacht of deze competitie speelt of niet. Daarnaast brengt de Nevobo een vast bedrag per spelend competitieteam in rekening. In de bovenstaande tabel staan de jaarbedragen vermeld.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (of via de website via scrollmenu onder contact!). Opzegging van het lidmaatschap dient voor 01 december te gebeuren, daarna is voor het volledige seizoen contributie verschuldigd. Bij blessures langer dan drie maanden of zwangerschap kan op verzoek de contributie worden stilgezet. Wanneer je weer wilt gaan spelen, meld je dan weer aan bij de ledenadministratie.

Ledenadministratie: Daniëlle Verboom, Anne Franklaan 20, 3842 GW te Harderwijk.

Telefoonnummer: 0341-422187 /  E-mail : Ledenadministratie@HSC-Hierden.nl